องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
star ตรวจสอบรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
public ตรวจสอบรายชื่อภาษีป้าย ประจำปี 2566
งานการตรวจสอบภายใน
folder ประกาศงานการตรวจสอบภายใน
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ [6 ธันวาคม 2566]
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 [5 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 [4 ธันวาคม 2566]
งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

บุคลากรภายใน
volume_down ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813734210
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813734210

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้6,099
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)50,118
ทั้งหมด 266,474


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง