messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
star ตรวจสอบรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
public ตรวจสอบรายชื่อภาษีป้าย ประจำปี 2566
งานการตรวจสอบภายใน
folder ประกาศงานการตรวจสอบภายใน
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.(Big Cleaning Day) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567[18 มีนาคม 2567]
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม กินข้าวแลง แยงพระธาตุฯ วันที่ 15 มีนาคม 2567[15 มีนาคม 2567]
ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปิยนพคุณ (หนูกาญ อานันโท) วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567[12 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงชาติ วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567[5 มีนาคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 เรื่อง แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธ
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (Particulate matter : PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน(Local Service) ผ่านแอพลิเคชัน "ทางรัฐ"
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือก "นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก" ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 เรื่อง แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธ
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (Particulate matter : PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน(Local Service) ผ่านแอพลิเคชัน "ทางรัฐ"
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือก "นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก" ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

บุคลากรภายใน
volume_down ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
. : 0813734210
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
. : 0813734210

สถิติ sitemap
วันนี้ 146
เดือนนี้1,290
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,982
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง