องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
star ตรวจสอบรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
public ตรวจสอบรายชื่อภาษีป้าย ประจำปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสตำบลโพนแพง [8 สิงหาคม 2565]
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ห้วยสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [8 กรกฎาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพสาภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนแพง [8 กรกฎาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนแพง หมู่ 1 - 8
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนแพง - บ้านหนองยาว บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยทราย หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนแพง หมู่ 1 - 8
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนแพง - บ้านหนองยาว บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยทราย หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

บุคลากรภายใน
volume_down ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813734210
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813734210

สถิติ sitemap
วันนี้ 142
สัปดาห์นี้7,599
เดือนนี้19,081
ปีนี้228,972
ทั้งหมด435,047


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/09/2565
30/09/2565
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[แบบรายงาน]
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท.
29/09/2565
30/09/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ