องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบจ่ายน้ำประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนแพง หมู่ 1 - 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยทราย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนแพง - บ้านหนองยาว บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตรชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกบริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 20 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9