องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file การมีส่วนร่วมผู้บริหารตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo การจัดงานรัฐพิะี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแลัวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การช่วยเหลือประชาชยช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ครั้งที่1/2564 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดนครพนม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file บันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file บันทุกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file กิจกรรมการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม ณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ " poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1