องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 197
เดือนนี้ 5,752
เดือนที่แล้ว 11,953
ทั้งหมด 58,577

account_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ครั้งที่1/2564 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดนครพนม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บันทุกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file บันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ " poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file กิจกรรมการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม ณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 080-1911446
(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 080-1911446
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media