องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
(นางสาวใจเพชร กุลทะเล)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0845575819
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
(นางวิจิตรา สุนทวงค์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 0887350282
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
โทร : 0810529857
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
โทร : 0918683332
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
โทร : 0960252188
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0895717541
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0985894968
นางมนทิวา อินาลา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0865417621
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0872340031
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0969173211