องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายสภา
นายอภิสิทธิ์ แสนคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต.หมู่ 7)
โทร : 0983125361
นายประไพย์ พนาจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต.หมู่ 2)
นางเทวา คำลุน
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต. หมู่ 3)
โทร : 0926606430
นางวัฒนา สุริยนต์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0981517476
นายชูศักดิ์ สิทธิจักร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0641041573
นายสุวิทย์ โคกฉวะ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0980381220
นายประสิทธิชัย วจนะศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0698971365
นายพายุ ทองยศ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0688482476