องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
account_box ฝ่ายสภา
(นายสนิท สุริยนต์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 0625320314
(นายสนิท สุริยนต์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 0625320314
(นายสมัย แสนเขื่อน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 0847949803
(นายสมัย แสนเขื่อน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 0847949803
(นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์)
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096438579
(นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์)
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096438579
(นายชุมพร ขันอาสา)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0659373990
(นายชุมพร ขันอาสา)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0659373990
(นายบุญมี แสนคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0812832984
(นายบุญมี แสนคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0812832984
(นายสมศักดิ์ แสนเขื่อน)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0854531932
(นายสมศักดิ์ แสนเขื่อน)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0854531932
(นายสง่า จุลนันท์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0899372427
(นายสง่า จุลนันท์)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0899372427
(นายศุภชัย แสนเขื่อน)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0800133811
(นายศุภชัย แสนเขื่อน)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0800133811
(นายชูศักดิ์ สิทธิจักร)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 08934122372
(นายชูศักดิ์ สิทธิจักร)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 08934122372
(นายเพ็ญใจ ชูอารมณ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0934135450
(นายเพ็ญใจ ชูอารมณ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0934135450
(นายเพิ่ม พันชะตะ)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0848777484
(นายเพิ่ม พันชะตะ)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0848777484
(นายประสิทธิ์ชัย วจนะศิริ)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0621746407
(นายประสิทธิ์ชัย วจนะศิริ)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0621746407
(นายแวดดี อินาลา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายแวดดี อินาลา)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นางรวิภัทร โกพล)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 08635682546
(นางรวิภัทร โกพล)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 08635682546
(นายพายุ ทองยศ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0610310885
(นายพายุ ทองยศ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0610310885
(นายกองคำ ทองมา)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0866549235
(นายกองคำ ทองมา)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0866549235
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 080-1911446
(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 080-1911446
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media