องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [4 กรกฎาคม 2565]
ประชุมสภาวัฒนาธรรมตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม [29 มิถุนายน 2565]
โครงการเด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัยห่างไกลไวรัสโคโรนา 2019 [29 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้ทัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่29 มิถุนายน 2565 [29 มิถุนายน 2565]
ออกบูธการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของตำบลโพนแพง ในการประเมินสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ปี 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม [23 มิถุนายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [16 มิถุนายน 2565]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [14 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม 5ส ภายในบริเวณสำนักงาน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 [10 มิถุนายน 2565]
การซ่อมแซม-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณอาคารสำนักงาน ภายในบริเวณหมู่บ้าน [9 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [6 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ)