องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสตำบลโพนแพง [8 สิงหาคม 2565]
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ห้วยสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [8 กรกฎาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพสาภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนแพง [8 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [4 กรกฎาคม 2565]
ประชุมสภาวัฒนาธรรมตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม [29 มิถุนายน 2565]
โครงการเด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัยห่างไกลไวรัสโคโรนา 2019 [29 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้ทัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่29 มิถุนายน 2565 [29 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลโพนแพง [24 มิถุนายน 2565]
ออกบูธการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของตำบลโพนแพง ในการประเมินสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ปี 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม [23 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 115 รายการ)