ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2365 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง