ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง