ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง