ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2365 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง