ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 463 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง