ชื่อเรื่อง : จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเดี่ยว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน คน 20 อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง