ชื่อเรื่อง : ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว โดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง