ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับตกแต่ง และไฟฟ้าให้ความสว่างตลอดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง