ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำสระน้ำลอยกระทง พร้อมประดับตกแต่ง สำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง