ชื่อเรื่อง : เหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตกแต่งสถานที่ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566