ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียบ กง 463 นครพนม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง