ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง