องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มายืนยีนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ที่มาลงทะเบียนไว้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงรถกู้ชีพ
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file รายงานประชุม พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
photo ประชาสัมพันธ์ด้านคุณะรรมจริยธรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุก ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview342

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview336

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ [6 ธันวาคม 2566]
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 [5 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 [4 ธันวาคม 2566]
งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
 


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง