องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุก ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file แผนจัดเก็บรายได้2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
photo แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อภัยภิบัติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ผลคะแนนการประเมินคุณะรรมและความโปร่งไส ฯ (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดบ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิดเหล็ก บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านโพนแพง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
photo แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (เดือนมิถุนายน2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจโครงการจัดเก็บภาษีออกนอกสถานที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file สรุปผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชน (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิดเหล็ก บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนิการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 176