องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานประชุม พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo ประชาสัมพันธ์ด้านคุณะรรมจริยธรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุก ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file แผนจัดเก็บรายได้2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
photo แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศรายชื่อภัยภิบัติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ผลคะแนนการประเมินคุณะรรมและความโปร่งไส ฯ (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดบ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านโพนแพง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิดเหล็ก บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
photo แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (เดือนมิถุนายน2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจโครงการจัดเก็บภาษีออกนอกสถานที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file สรุปผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชน (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง