องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิดเหล็ก บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนิการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file สรุปผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชน (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file สรุปความพึงพอใจการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านตาลกุด หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
photo รายการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
photo แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (เดือนเมษายน2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังปรับระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางไพรวัลย์ ทองมา - หน้า ศพด.หลังเดิม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคอกหมู - ที่นา นางอุดมรัตน์ อินาลา หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (เดือน,มกราคม2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง(เดือนธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file สรุปผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โพนแพง (ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
21 - 40 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3