องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
account_box กองช่าง
(นายประทีป ยะไวทย์)
นายช่างโยธา
โทร : 089-8437589
(นายประทีป ยะไวทย์)
นายช่างโยธา
โทร : 089-8437589
(นายรติพงษ์ อินาลา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายรติพงษ์ อินาลา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชัยมุนินทร์ หงษาคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายชัยมุนินทร์ หงษาคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายราชัย ลุมวงษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 087-9255790
นายราชัย ลุมวงษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 087-9255790
(นายเจนณรงค์ สุริยนต์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 090-1948730
(นายเจนณรงค์ สุริยนต์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 090-1948730
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165