องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558(บังคับใช้ถึงปัจจุบัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถาณการณ์โควิด(การพัฒนาบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น รอบการประเมิน 2/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู ปี 65(การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ(การสร้างขวัญกำลังใจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปทางวินัย(การให้คุณให้โทษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ-ก.อบต.จ.นครพนม-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ-อบต.ปี45 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลังปี64-66 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือเลื่อนเงินเดือนครู poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายบริหาร(การสรรหาและคัดเลือก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file แนวทางการขอใช้บัญชี (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(พนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1