messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ข่าวงานการเงิน
รายงานเสดงผลงบสถานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
รายงานผลการใข้จ่ายงประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
รายงานทางการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศงบรับจ่ายประจำเดือน ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศงบรับจ่ายประจำเดือน พ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ประกาศงบรับจ่ายประจำเดือน ต.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
รายงานการกำกับติมตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง