องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 892
insert_drive_file คู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือเดินทางไปราชการผู้บริหารสมาชิก
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คูมือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง